Implementatie

Het succes van een DAM systeem hangt voor een groot deel af van een gedegen implementatie traject.

Inventariseer eerst de volgende zaken:
  • wie is verantwoordelijk voor het beheer
  • welke soorten bestanden worden toegevoegd aan het systeem
  • welke formaten
  • naamgeving conventies
  • tag gebruik en conventies
  • taalkeuze
  • folder structuur
  • welke bezoekers zijn er
  • waar gaan de bezoekers het systeem voor gebruiken
  • zijn er bezoekers met dezelfde rechten
Op zich zijn deze zaken eenvoudig van te voren te bepalen en vast te leggen en uiteraard kan het systeem gaandeweg het gebruik nog aangepast worden.

Door van te voren een inventarisatie te maken, conventies voor het gebruik vast te stellen en deze ook daadwerkelijk te volgen krijgt u een duidelijk en herkenbaar systeem.